GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Human and Economic Geography / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >

Jordbrukets roll i utveckling - med speciellt fokus på Kambodja


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30234

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30234_1.pdfStudent essay1272KbAdobe PDF
View/Open
Title: Jordbrukets roll i utveckling - med speciellt fokus på Kambodja
Authors: Rahm, Joakim
Kohestani, Poria
Issue Date: 12-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatexamen i kulturgeografi och geografi med kulturgeografisk inriktning
2012:21
Keywords: economic development
livelihood approach
diversification
risodling
Kambodja
Abstract: Studien tittar på betydelsen av jordbruk för utveckling. Därefter fortsätter studien att titta på hur jordbrukets roll i Kambodja ser ut och finns det andra sätt som bättre lämpar sig för att Kambodja ska nå utveckling. Vi har lagt speciellt fokus på risodlingens roll som inkomst aktivitet. För att hitta svaren på frågorna tittar vi på två olika aspekter, economic development samt livelihood approaches. Economic development ser jordbrukets roll som en central del i utveckling av industri medan l... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30234
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011