GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Human and Economic Geography / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Magisteruppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >

Bebyggelseutveckling i det vattennära stadsrummet Göteborg - En fallstudie om behovet av planering kring klimatrelaterade risker i låglänta områden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30233

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30233_1.pdfStudent essay3190KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bebyggelseutveckling i det vattennära stadsrummet Göteborg - En fallstudie om behovet av planering kring klimatrelaterade risker i låglänta områden
Authors: Jonasson, Amanda
Blomqvist, Anna
Issue Date: 12-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Magisteruppsats i Kulturgeografi och geografi med kulturgeografisk inriktning
2012:20
Keywords: planering
bebyggelseutveckling
översvämningsproblematik
klimatförändring
Göteborg
Abstract: Göteborg har ett geografiskt läge nära vattnet, vilket gör att en stor del av mänskliga aktiviteter sker i anslutning till vattnet. Med tiden har marken nära vattnet blivit allt mer attraktiv för att anlägga bebyggelse för människor att bo och verka i. Det finns dock riskområden i de vattennära delarna av Göteborg som kan bli drabbade av till exempel översvämningar till följd av havsytans höjning och ökad nederbörd. Allteftersom att de ekonomiska motiven till utbyggnad av mänskliga verksamh... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30233
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011