GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Human and Economic Geography / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Magisteruppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >

I skuggan av blandstaden. En fallstudie av blandstadsidealets förverkligande i miljonprogrammets Angered


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30231

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30231_1.pdfStudent essay2495KbAdobe PDF
View/Open
Title: I skuggan av blandstaden. En fallstudie av blandstadsidealets förverkligande i miljonprogrammets Angered
Authors: Lekman, Annika
Soininen, Johannes
Issue Date: 11-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Magisteruppsats i Kulturgeografi och geografi med kulturgeografisk inriktning
2012:19
Keywords: stadsplanering
blandstad
miljonprogram
rekordår
planeringsideal
Angered
Abstract: I en generalplan från 1968 planeras den nya Göteborgsstadsdelen Angered som en blivande förstad för en befolkningstillväxt som kan uppgå till 175 000 människor år 2000. Den bostadsbrist som Göteborg led av när generalplanen upprättades slogs redan i mitten på 1970-talet över till ett bostadsöverskott vilket resulterade i att byggnationen av Angered stannade av. Till följd av att planerna endast delvis realiserades är Angered idag en glest bebyggd stadsdel bestående av utspridda bostadsöar, separ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30231
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011