GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Human and Economic Geography / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >

Att planera för ett jämställt transportsystem. En fallstudie av Göteborgs kommun


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30229

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30229_1.pdfStudent essay710KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att planera för ett jämställt transportsystem. En fallstudie av Göteborgs kommun
Authors: Olovson, Hanna
Issue Date: 11-Sep-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats i Kulturgeografi och geografi med kulturgeografisk inriktning
2012:17
Abstract: Det finns många politiska mål på området trafik och jämställdhet och det finns även ett tydligt politiskt mål om att trafikplaneringen skall planera för ett jämställt transportsystem. De fysiska miljöer som planeras idag kommer stå i 100 år eller mer och då gäller det att förstå konsekvenserna av dessa strukturers utformning. Trafik och trafikplanering har traditionellt varit en mycket mansdominerad sektor och planeringen har främst gynnat män och mannens främsta transportmedel – bilen. För att ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30229
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011