GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Mathematical Sciences / Institutionen för matematiska vetenskaper >
Kandidatuppsatser >

Lattice Boltzmanns metod för diffusion.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30222

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30222_1.pdf2212KbAdobe PDF
View/Open
Title: Lattice Boltzmanns metod för diffusion.
Authors: Cardilin, Tim
Krafft, Fredrik
Stokes, Anton
Nyman, Per
Issue Date: 11-Sep-2012
Degree: Student essay
Abstract: Att lösa partiella differentialekvationer, PDE, med hjälp av numeriska metoder har blivit vitalt det senaste århundradet. Det finns flera metoder tillgängliga och lattice Boltzmanns metod, LBM, har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att lösa Navier- Stokes, N-S ekvation. Metoden är beräkningsmässigt effektiv i jämförelse med andra numeriska metoder under rätt förhållanden. Mängden datorkraft som behövs för att lösa en PDE är viktig och detta gör LBM intressant just på grund av dess b... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30222
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011