GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Kandidatuppsatser >

Forskning, etik och djur – Vem prövas i de djurförsöksetiska nämnderna?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30216

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30216_1.pdf984KbAdobe PDF
View/Open
Title: Forskning, etik och djur – Vem prövas i de djurförsöksetiska nämnderna?
Authors: Edström, Therese
Issue Date: 10-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Examensarbete
C809
Keywords: institutionaliserade samtal
forskning
djurförsöksetisk nämnd
forskare
lekman
djurförsök
djur
etisk prövning
etik
Abstract: Titel: Forskning, etik och djur – Vem prövas i de djurförsöksetiska nämnderna? Författare: Therese Edström Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2011 Syfte: Att studera de djurförsöksetiska nämndernas kommunikation Metod och material: Kvalitativ studie genom intervjuer av tio ledamöter från Göteborgs djurförsöksetiska nämnd under maj 2011 Huvudresultat: Det skriftliga materialet för djurförsöksetiska nämndens prövning är svårt att förstå och detta för... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30216
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011