GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

Miljömedvetenhet, miljöansvar och miljöbeteende En kvantitativ analys av det ekologiska medborgarskapets grunder


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30202

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30202_1.pdf856KbAdobe PDF
View/Open
Title: Miljömedvetenhet, miljöansvar och miljöbeteende En kvantitativ analys av det ekologiska medborgarskapets grunder
Authors: Lindberg, Johanna
Issue Date: 6-Sep-2012
Degree: Student essay
Keywords: awareness of consequences
ascription of responsibility
miljömedvetenhet
ansvar
miljöbeteende
Ecological Citizenship
Abstract: I samhällsdebatten om hur det hållbara samhället ska uppnås framhålls idag allt oftare individens bidrag till miljöproblemen samt dennes ansvar för sina handlingar och dess konsekvenser. Hur individbeteenden bäst förändras råder det dock delvis delade meningar om, och i den debatten står Ecological Citizenship-teorin för en syn på långvariga beteendeförändringar som styrda av vår inre motivation. Man antar ett samband mellan individens medvetenhet om miljökonsekvenserna av sina handlingar och de... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30202
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011