GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

Mer än en vanlig te-fest En kvalitativ textanalys av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i dess gestaltning av Tea Party rörelsen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30172

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30172_1.pdf183KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mer än en vanlig te-fest En kvalitativ textanalys av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i dess gestaltning av Tea Party rörelsen
Authors: Rydstedt, Simon
Issue Date: 31-Aug-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Shk
Abstract: Syfte: Att med utgångspunkt ifrån gestaltningsteorin beskriva bilden utav Tea Party rörelsen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under tidsperioden mellan 29/3 2010 – 16/3 2011 Metod: Kvalitativ textanalys Huvudresultat: Den generella mediabilden gestaltade en gräsrotsrörelse vars budskap grundandes kring mindre skatt, mer frihet och mindre statsmakt. En rörelse under informell ledning av Sarah Palin som hyste misstro gentemot Barack Obama och Washington där den sistnämnde sades rep... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30172
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011