GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Cultural Sciences / Institutionen för kulturvetenskaper >
Kandidatuppsatser >

ALTARUPPSATSEN I HOLMS KYRKA PÅ DAL - EN STILANALYS


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30164

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30164_1.pdf3901KbAdobe PDF
View/Open
Title: ALTARUPPSATSEN I HOLMS KYRKA PÅ DAL - EN STILANALYS
Authors: Briving, Carin
Issue Date: 29-Aug-2012
Degree: Student essay
Keywords: Holms kyrka
altaruppsats
bildhuggare
provinsiell barock
Abstract: Holms kyrka på Dal är en medeltida sockenkyrka. Dekoration av kyrkorummet utfördes under 1700-talet av provinsiella träsnidare och målare i en stil som kommit att kallas bondbarock. Altaruppsatsen skulpterad i trä omger altartavlan som är uppdelad i två fält, varav det undre är en kalvariegrupp och den övre visar Jesus i Getsemane. Överstelöjtnant Gustav von Mentzer uppges ha donerat altaruppsatsen till kyrkan år 1727 men det saknas uppgifter om vem bildhuggaren var. Hans George Schüffner har s... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30164
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011