GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Masteruppsatser (IPS) >

"Vi gör en insats för framtidens värld" - effekter av en systemteoretisk modell för skolutveckling vid åtta skolenheter i en kommun


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30113

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30113_1.pdf899KbAdobe PDF
View/Open
Title: "Vi gör en insats för framtidens värld" - effekter av en systemteoretisk modell för skolutveckling vid åtta skolenheter i en kommun
Authors: Lundh, Christina
Issue Date: 15-Aug-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Masteruppsats
VT12-IPS-02 PDAU62
Keywords: systemteori
socialkonstruktionism
sociokultur
interaktionism
ledarskap
organisationsstruktur
Abstract: Syfte: Studiens syfte är att identifiera framgångsfaktorer respektive hinder vid implementeringen av systemteoretiskt förhållningssätt ute i skolors verksamheter samt hur detta kommer till uttryck i det fortsatta arbetet med att utveckla skolorna. Specifika frågeställningar är: Hur pedagogernas nyvunna kunskap kommer till uttryck i kontakten med elever, kollegor och ledning samt vilka de bidragande orsakerna är till att enheterna lyckas / misslyckas i sina intentioner att följa skolutvecklingsmo... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30113
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011