GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Bibliografier >

Förtekning uppå alla kongl. placater, förordningar påbud resolutioner, privilegier, manifester, fredsfördrager, relationer, domar och andre allmenne handlingar som ifrån år 1522. til och med år 1750. på kongl: befallning af trycket serskilt utgångne äro. Allmenheten til tjenst framgifwen af Johan Pehr Höppener. Tryckt i hist. regni tryckerie 1754. =(Pl.titelbl.)= [Stockholm.]


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30102

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30102_1.pdfDel 1175975KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_30102_3.pdfDel 2210192KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_30102_4.pdfDel 3100273KbAdobe PDF
View/Open
Title: Förtekning uppå alla kongl. placater, förordningar påbud resolutioner, privilegier, manifester, fredsfördrager, relationer, domar och andre allmenne handlingar som ifrån år 1522. til och med år 1750. på kongl: befallning af trycket serskilt utgångne äro. Allmenheten til tjenst framgifwen af Johan Pehr Höppener. Tryckt i hist. regni tryckerie 1754. =(Pl.titelbl.)= [Stockholm.]
Authors: Höppener, Pehr Johan
Issue Date: 1754
Extent: 08], 548 s.; pl.titelbl. ;4:o
Publication type: book
Description: Förprickad (=beståndsuppgifter för GUB)
URI: http://hdl.handle.net/2077/30102
Appears in Collections:Bibliografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011