GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Tillsynskompetens inom området skydd mot olyckor på kommunal nivå


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30091

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30091_1.pdf387KbAdobe PDF
View/Open
Title: Tillsynskompetens inom området skydd mot olyckor på kommunal nivå
Authors: Ivarsson, Andreas
Ek, Emma
Issue Date: 2010
Extent: 63 pages
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Keywords: tillsyn
kommuner
olyckor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSB
offentlig förvaltning
Description: Rapport skriven på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
URI: http://hdl.handle.net/2077/30091
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011