GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Computer Science and Engineering / Institutionen för data- och informationsteknik >
Kandidatuppsatser >

Vengeful Vikings Ett strategispel till Android


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30084

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30084_1.pdf2954KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vengeful Vikings Ett strategispel till Android
Authors: Urdell, Tomas
Persson, Kalle
Eklund, Andreas
Termander, Erik
Grönlund, Anton
Väyrynen, Johnny
Issue Date: 9-Aug-2012
Degree: Student essay
Keywords: android
strategispel
spelutveckling
agile
Abstract: Rapporten behandlar utvecklandet av en spelidé för ett turordningsbaserat strategispel med fokus på flerspelarläge över nätverk, samt hur idén implementeras till plattformen Android. Rapporten kommer fortsättningvis även att dokumentera och beskriva hur arbetet med att uppnå syftet att utveckla ett turordningsbaserat strategispel uppfylls. Utöver detta kommer rapporten dessutom att behandla studier av liknande spel för olika plattformar. Utvecklingen i detta projekt sker genom en agil arbe... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30084
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011