GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser >

Diabetes mellitus typ 2 - En litteraturöversikt om barns och deras föräldrars erfarenheter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30054

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30054_1.pdf371KbAdobe PDF
View/Open
Title: Diabetes mellitus typ 2 - En litteraturöversikt om barns och deras föräldrars erfarenheter
Other Titles: Diabetes mellitus type 2 - A literature review on children and their parents´ experiences
Authors: Folke, Sanna
Svensson, Ann
Issue Date: 6-Aug-2012
Degree: Student essay
Keywords: typ 2 diabetes, barn/ungdomar, coping, promotion/prevention
Abstract: Förr beskrevs typ 2 diabetes som en ålderssjukdom men under de senaste årtiondena har en ökning även setts hos barn och ungdomar. Sjuksköterskors roll för att förebygga och främja hälsa hos dessa barn är av stor vikt. Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa hur barn och ungdomar samt deras föräldrar ser på att förebygga typ 2 diabetes och sjuksköterskors arbete med detta. Utifrån syftet gjordes en litteratursökning där tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ inriktni... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30054
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011