GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Socialtjänsten i media – en diskursanalys


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30005

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30005_1.pdf525KbAdobe PDF
View/Open
Title: Socialtjänsten i media – en diskursanalys
Authors: Norberg, Anna
Petrusson, Joanna
Issue Date: 31-Jul-2012
Degree: Student essay
Keywords: socialtjänst, diskurs, tidningsartiklar, ledare, Fairclough
Abstract: Vårt syfte har varit att granska vilken bild två svenska tidningar förmedlar av socialtjänsten i sina ledarsektioner åren 2002-2011. Vi har undersökt vilka diskurser kring synsättet på socialtjänsten som går att urskilja i ledarna och hur dessa kan tänkas påverka människors syn på socialtjänsten. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsansats i form av Faircloughs kritiska diskursanalys. Vår empiri består av 33 stycken ledare från Aftonbladet.se och DN.se där socialtjänst nämns i något samm... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30005
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011