GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Levande berättande - om att använda en berättande föreställning i undervisningen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29978

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29978_1.pdf500KbAdobe PDF
View/Open
Title: Levande berättande - om att använda en berättande föreställning i undervisningen
Authors: Pettersson, Emil
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Abstract: Sammanfattning: Syftet med arbetet är att undersöka vilka egenskaper en berättande föreställning har som kan vara användbara i undervisning samt att studera hur olika medierande redskap som ljud, ljus, bild och musik kan användas i den berättande föreställningen. För att prova detta har en berättande föreställning skapad under ett tidigare examensarbete kallad “Om morfar” använts. Undersökning består av två delar. Dels en fokusgrupp som ägde rum i anslutning till den berättande föreställni... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29978
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011