GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Vilket betyg sjöng jag?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29975

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29975_1.pdf766KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vilket betyg sjöng jag?
Authors: Eriksson, Andreas
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Keywords: Musik
didaktik
kör
sång
bedömning
betyg
form
Abstract: Språk: Svenska Huvudämne: Musik Sammanfattning I denna uppsats avhandlas bedömning i ämnet kör, både ifråga om betygsättning och bedömningsunderlag. Syftet med uppsatsen är att svara på hur lärare bedömer, vad som bedöms och varför i ämnet kör. Tidigare forskning i ämnet behandlas för att svara på dessa frågor utöver en kvalitativ forskningsintervju jag genomfört där fem lärare intervjuats. Tre av lärarna är verksamma inom en musiklinje på gymnasienivå och två lärare är verksamma inom musik... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29975
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011