GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Det uttryck som man vill förmedla- En kvalitativ undersökning kring musikalisk interpretation


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29974

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29974_1.pdf203KbAdobe PDF
View/Open
Title: Det uttryck som man vill förmedla- En kvalitativ undersökning kring musikalisk interpretation
Authors: Johansson, Marina
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Keywords: Interpretation
sång
piano
sociokulturell ansats
Abstract: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur piano- och sångpedagoger förstår begreppet interpretation, samt hur de talar om interpretation i relation till elevers lärande. Detta har vi undersökt utifrån tre huvudfrågor: Hur talar piano- och sångpedagoger kring begreppet interpretation i relation till sin instrumentalundervisning? Hur ser piano- och sångpedagogers arbete med interpretation ut? Hur ser piano- och sångpedagogerna på interpretationens betydelse för elevers lärande? Unde... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29974
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011