GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Kreativitet inom skolans ramar: En studie inom entreprenöriellt lärande


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29973

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29973_1.pdf339KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kreativitet inom skolans ramar: En studie inom entreprenöriellt lärande
Authors: Hagman, Pierre
Stella, Katarina
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Keywords: Kreativitet
entreprenöriellt lärande
gymnasiesko
Abstract: I läroplaner och examensmål nämns att den kreativa förmågan ska stimuleras. Inom det entre- prenöriella lärandet är talet om kreativitet grundläggande. Syftet med denna undersökning är att förena dessa och utreda hur begreppet kreativitet definieras av gymnasielärare som under- visar entreprenöriellt. Undersökningen fokuserar på hur fem lärare i två lärarlag upplever be- greppet och hur det tar sig uttryck i deras undervisning. Undersökningen är huvudsakligen deskriptiv och har en sociokulturell... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29973
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011