Show simple item record

dc.contributor.authorWarsame, Monasv
dc.contributor.authorBara, Sarasv
dc.date.accessioned2012-07-20T07:27:08Z
dc.date.available2012-07-20T07:27:08Z
dc.date.issued2012sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29910
dc.description.abstractSammanfattning Denna undersökning handlar om förskollärares synsätt och arbetssätt kring barns skriftspråk i förskolan. Vårt syfte med examensarbetet är att vi vill undersöka ett antal förskollärares synsätt och arbetssätt för att stimulera och utveckla barns intresse för skriftspråket. Samtidigt vill vi få en inblick i hur förskollärarna utformar lärandemiljö i verksamheten och hur de i praktiken omsätter de riktlinjer som står formulerade i läroplanen kring barns skriftspråk. Våra frågeställningar är: Hur arbetar förskollärarna med barns skriftspråk i förhållande till det som står i förskolans läroplan? Vad har förskollärarna för inställning till barns skriftspråk i förskolan? Vi har genomfört en kvalitativ studie. I vår undersökning har vi använt oss av både intervjuer och observationer. Vi har intervjuat sex förskollärare och gjort fyra observationer av förskolornas lärandemiljö i tre förskolor. Resultatet i vår undersökning visar att förskollärarna anser att skriftspråket är en viktig del av arbetet i förskolan och som förskollärare bör man stötta barnen i deras skriftspråksutveckling. Utifrån vår studie har vi kommit fram till att verksamma förskollärare bör ge sig sig tid till att vidareutveckla sina kompetenser för att kunna tolka och förstå de mål och riktlinjer som finns inskrivna i läroplanen. Denna undersökning ger en möjligheten till att ta reda på hur ett antal förskollärare uppfattar uppdraget om hur de arbetar med skriftspråket i förskolan.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleEn undersökning om förskollärares syn på arbetssätt kring barns skriftspråk i förskolansv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record