GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

”Inkludering eller?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29890

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29890_1.pdf277KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Inkludering eller?
Authors: Saarinen, Christian
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Keywords: 0
Abstract: Syftet med arbetet i sin helhet är att studera och analysera hur nyanlända elever upplever sin skolgång, både ur perspektivet förberedelseklass men också ur det ersättande inkluderingsperspektivet. Arbetet syftar också på förståelsen kring de hinder och möjligheter de nyanlända eleverna upplever sig ha, men också hur verksamheten uppfattas av de pedagoger som arbetar inom den. Uppsatsen är i sin grund baserad på en intervjustudie av 6 nyanlända elever med varierande skolbakgrund, den är också b... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29890
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011