Show simple item record

dc.contributor.authorAngberg Björdén, Amandasv
dc.date.accessioned2012-07-20T07:27:05Z
dc.date.available2012-07-20T07:27:05Z
dc.date.issued2012sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29867
dc.description.abstractSammanfattning: Syfte och problemformulering Syftet med studien är att på en utvald skola kartlägga hur samarbetet mellan lärare i förskoleklass och specialpedagoger ser ut, samt hur samarbetet dokumenteras. Jag har valt att tydliggöra syftet med studien utifrån tre frågeställningar. Preciserad frågeställning - Hur ser samarbetet mellan specialpedagog och lärare i förskoleklass ut? - Hur dokumenteras samarbetet mellan lärare i förskoleklass och specialpedagogen? - Hur används dokumentering? Studien har genomförts med kvalitativmetod som ansats. Studien är en fallstudie och omfattar halvstrukturerade respondent respektive informantintervjuer med fem lärare i förskoleklass, en rektor och en specialpedagog på en utvald skola. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av teknisktutrustning och transkriberats ordagrant. Resultatet har analyserats utifrån frågeställningar och litteratur samt med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv då studiens intresse är att tolka lärare i förskoleklass uppfattningar om samarbete och dokumentation i samarbetet med specialpedagog. Resultatet kan sammanfattas med;  Lärare uppfattar att samarbetet med specialpedagog uppstår utifrån två perspektiv, när lärare själva tar kontakt samt när specialpedagog tar kontakt med lärare.  Det är främst specialpedagogen som skriftligt dokumenterar samarbetet mellan specialpedagog och lärare i förskoleklass.  Lärare använder dokumentation inom tre olika områden, i det egna arbetet, för elevens utveckling samt i samverkan med föräldrar. Studien bidrar till att skapa en uppfattning om hur lärare kan använda dokumentation som en arbetsmall i samband med elever i behov av stöd och kvalitetsarbete, där reflektion, uppföljning och utvärdering av verksamheten bör dokumenteras för att ge goda resultat.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleDokumentation av elever i behov av särskilt stödsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record