Show simple item record

dc.contributor.authorLundström, Emeliesv
dc.contributor.authorJohansson, Piasv
dc.contributor.authorAndersson, Annasv
dc.date.accessioned2012-07-20T07:26:58Z
dc.date.available2012-07-20T07:26:58Z
dc.date.issued2012sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29783
dc.description.abstractSyfte Syftet med min fallstudie är att ta reda på hur pedagogerna på en förskoleavdelning arbetar med boksamtal som ett stöd för barnens literacyutveckling. Jag belyser arbetet med boksamtalet ur ett sociokulturellt perspektiv där dialog och kommunikation är nyckelbegrepp. Huvudfråga - Hur använder pedagogerna boksamtal för att stimulera barnens literacyutveckling? - Finns skillnader mellan de olika pedagogernas sätt att arbeta med boksamtal och hur kan dessa i så fall förstås? Metod och material För att kunna besvara min frågeställning så användes en kvalitativ fallstudie i form av observationer med ljud- och videoinspelningar samt ett slags strukturerat observationsschema. Observationerna genomfördes på en förskoleavdelning under sju på varandra följande vardagar. I observationerna deltog två kvinnliga förskollärare, en manlig barnskötare samt barn i åldrarna 3-5 år gamla. Resultat De två äldre kvinnliga förskollärarna använder i större utsträckning än den yngre manlige barnskötaren ett sociokulturellt perspektiv. Förskollärarna använder stöden närhet och öppna frågor för att kunna föra dialog om bokens innehåll med sätten utåtriktad-, bakåtriktad- och framåtriktad textrörlighet som utvecklar kontextoberoende samtal. Barnskötaren använder inte stödet närhet eller sättet utåtriktad textrörlighet men försöker att med öppna och slutna frågor föra dialog om bokens innehåll med bakåtriktad- och framåtriktad textrörlighet. Arbetslaget representerar olika utbildningsnivå och ålder vilket jag fann har betydelse för skillnaderna i de olika pedagogernas sätt att arbeta med boksamtal. Betydelse för läraryrket Att arbeta aktivt och medvetet med boksamtal stimulerar barnens literacyutveckling som antas förebygga lässvårigheter. I undersökning framkom att det finns skillnader i pedagogernas olika sätt att arbeta med boksamtal vilket beror på pedagogernas utbildningsnivå och ålder. Min studie kan bidra till dokumentation i arbetslagen genom gemensamt samtal, eftertanke och granskning så att man blir medveten om varför och hur man ska arbeta med boksamtal. Denna dokumentation visar hur teori och praktik kan samverka vilket både föräldrarna och skolan kan få ta del av. 1sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectBoksamtalsv
dc.subjectdialogsv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectliteracysv
dc.subjectkontexsv
dc.titleEn fallstudie om hur pedagogerna på en förskoleavdelning arbetar med boksamtal för att stimulera barnens literacyutvecklingsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record