GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap >
Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) >

Jobbgarantin för ungdomar - en åtgärd som påverkar unga vuxnas känsla av sammanhang?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29700

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29700_1.pdf176KbAdobe PDF
View/Open
Title: Jobbgarantin för ungdomar - en åtgärd som påverkar unga vuxnas känsla av sammanhang?
Authors: Hasselgren, Viktor
Issue Date: 13-Jul-2012
Degree: Student essay
Keywords: KASAM
Jobbgatanti
Ungdomar
Arbetslöshet
Abstract: Ungdomsarbetslöshet är problem för den drabbade individen och för samhället. Ungdomar som hamnar utanför arbetsmarknaden har svårare att ta sig tillbaka igen och de risker ett liv i utanförskap med dålig ekonomi och försämrad psykisk hälsa. En stark känsla av sammanhang är en skyddsfaktor mot svåra livshändelser såsom arbetslöshet. Syftet med studien var att med hjälp av Antonovskys (1991) teori om känsla av sammanhang öka kunskapen om huruvida unga vuxnas emotionella välbefinnande påverkas av ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29700
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)

 

 

© Göteborgs universitet 2011