GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Att använda och förstå smileys.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29682

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29682_1.pdf1615KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att använda och förstå smileys.
Authors: Paulsson, Linda
Issue Date: 10-Jul-2012
Degree: Student essay
Keywords: Smileys
Emoticons
CMC – Computer-mediated communication
Chattspråk
Abstract: För tjugo år sedan var vykort, brev och telefonsamtal sättet på vilket vi kommunicerade med vänner som inte var i samma hus som oss själva. Idag är vi inte lika begränsade av tid eller telefonräkningar utan kommunicerar obehindrat med varandra över internet eller oftast gratis sms, eller nära gratis. Detta har lett till en hel del nya språkfenomen varav en del har studerats mer noggrant än andra. Smileys är en av de företeelser som inte studerats så mycket i svenskt språkbruk utifrån vad som upp... more
Description: LSV410. Specialarbete, 15 hp Ht 2011 Handledare: Elisabet Engdahl
URI: http://hdl.handle.net/2077/29682
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011