GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Dator och Internet som mervärde för klassrumsundervisningen i SVA


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29666

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29666_1.pdf814KbAdobe PDF
View/Open
Title: Dator och Internet som mervärde för klassrumsundervisningen i SVA
Authors: Milotic, Kristina
Issue Date: 9-Jul-2012
Degree: Student essay
Keywords: IKT
andraspråk
lärande
Abstract: Fler och fler SFI-elever använder sig av datorer i sin vardag för olika ändamål. De läser tidningar på dator, de chattar med familjen i hemlandet via MSN, de mailar till sina vänner på Yahoo eller Hotmail, de är inloggade på Facebook där de kommunicerar med omvärlden och de spelar spel på datorn. Att leda eleverna att mer strukturerat och genomtänkt använda datorn som verktyg för andraspråkutveckling är ett naturligt nästa steg i utvecklingen av pedagogisk verksamhet i SFI-klasserna. I denna un... more
Description: VT 2012, SSA 133 Handledare: Lilian Nygren-Junkin
URI: http://hdl.handle.net/2077/29666
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011