GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Human and Economic Geography / Inst för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Research reports/ Rapporter >

Ungdomars användning av dator, internet och mobiltelefon - Konsekvenser för vardagslivets geografiska dimensioner


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/2959

Files in This Item:

File Description SizeFormat
CHOROS2002-2_(ET-lic).pdf441KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ungdomars användning av dator, internet och mobiltelefon - Konsekvenser för vardagslivets geografiska dimensioner
Authors: Thulin, Eva
Issue Date: 2002
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 189 pages
451592 bytes
Publication type: Licentiate thesis
Series/Report no.: Choros - Department of Human and Economic Geography, nr 2002:2
Abstract: SAMMANFATTNING Syftet med denna rapport är att undersöka hur ungdomar i sin vardag använder sig av olika former av informations- och kommunikationsteknologi (IKT: dator, internet, mobil och fast telefon) och hur användningen påverkar vardagslivets geografiska dimensioner. Dessa dimensioner omfattar dels människors fysiska resor och aktivitetsmönster och dels virtuella kontakter och deras geografiska utsträckning. Följande forskningsfrågor behandlas. I vilken omfattning och till vilka ändamål an... more
ISSN: 0347-8521
URI: http://hdl.handle.net/2077/2959
Appears in Collections:Research reports/ Rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011