GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

En skolreform som engagerar – Medborgares och politikers syn på med- borgardialog


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29574

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29574_1.pdf378KbAdobe PDF
View/Open
Title: En skolreform som engagerar – Medborgares och politikers syn på med- borgardialog
Authors: De Bourg, Petra
Larsson, Amanda
Issue Date: 2-Jul-2012
Degree: Student essay
Keywords: Medborgardialog, medborgardelaktighet, skolfrågor, påverka
Abstract: Syftet med uppsatsen är att få en bild av hur begreppet medborgardialog beskrivs av medborgare och politiker i Angered, och belysa förhållandet mellan dem. Medborgardialogen har där funnits med i en specifik process, nämligen kring stadsdelens skolomorganisation. Metoden vi använt har en fenomenologisk ut- gångspunkt eftersom vi vill förstå individernas egna upplevelser. För att uppnå detta har vi gjort kvalitativa intervjuer med fyra politiker i Angereds stadsdels- nämnd och tre medborgare boen... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29574
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011