GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer (2009-) >
Kandidatuppsatser >

Deux langues – une culture? Étude sur la traduction des référents culturels dans la traduction française d’un roman de Lars Kepler


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29533

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29533_1.pdf252KbAdobe PDF
View/Open
Title: Deux langues – une culture? Étude sur la traduction des référents culturels dans la traduction française d’un roman de Lars Kepler
Authors: Århäll, Kajsa
Issue Date: 30-Jun-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: SPL kandidatuppsats i franska
SPL 2012-074
Keywords: översättning
franska
svenska
kulturella referenser
kulturspecifika begrepp
Abstract: Uppsatsen har som mål att analysera den franska översättningen av de kulturspecifika begrepp som förekommer i Lars Keplers roman "Hypnotisören". Begreppen har delats upp i olika semantiska grupper som jämförts med varandra i syfte att undersöka om vissa översättningsstrategier använts mer frekvent för vissa ordgrupper och i så fall varför. Valet av översättningsstrategi och dess konsekvenser för den franska versionen har också analyserats och kommenterats.
Description: student essay
URI: http://hdl.handle.net/2077/29533
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011