GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology / Sociologiska institutionen (-2011) >
Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen ) >

Funktionsnedsättning och identitet – funktionsnedsatta elevers identitetsutveckling i kontakten med habiliteringsprofessioner


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29506

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29506_1.pdf421KbAdobe PDF
View/Open
Title: Funktionsnedsättning och identitet – funktionsnedsatta elevers identitetsutveckling i kontakten med habiliteringsprofessioner
Authors: Bertilsson, Jonas
Issue Date: 29-Jun-2012
Degree: Student essay
Keywords: Funktionsnedsättning
Identitet
Ungdomar
Habilitering
Rehabilitering
Abstract: Syftet är att belysa hur funktionsnedsatta gymnasieelevers identitetsutveckling påverkas av kontakten med habiliterings- professioner. På vilket sätt bidrar funktionsnedsättning och mötet med habiliteringsprofessioner till unga människors identi- tetsutveckling och vilka svårigheter och möjligheter finns det i det- ta? Kvalitativ studie med intervjuer. Eleverna möter både svårigheter och möjligheter i sin identitetsutveckling i relation till habiliteringsprofessionerna. Svårigheterna kom... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29506
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen )

 

 

© Göteborgs universitet 2011