GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Självinitierad Reparation i ett Amerikasvenskt Material


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29486

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29486_1.pdf344KbAdobe PDF
View/Open
Title: Självinitierad Reparation i ett Amerikasvenskt Material
Authors: Adamsson Eryd, Henrietta
Issue Date: 28-Jun-2012
Degree: Student Essay
Keywords: Självinitierad reparation
samtalsanalys
Svenskan i Amerika
(SVAM)
reparationstyper
reparationsstrategier
Abstract: Uppsatsen undersöker självinitierad reparation hos fyra informanter i ett amerikasvenskt material. Materialet är insamlat i projektet Svenskan i Amerika (SVAM). En samtalsanalys ligger till grund för kategoriseringen av materialets reparationer. Dessa kategoriseras efter reparationstyperna: ordsökning, formuleringssökning, ersättande reparation och korrigering. Ordsökning och formuleringssökning räknas under huvudrubriken Prepositionerad sökning medan ersättande reparation och korrigering... more
Description: Magisteruppsats i svenska språket, SV2140, 15hp Vårterminen 2012 Handledare: Maia Andréasson Examinator: Elisabet Engdahl
URI: http://hdl.handle.net/2077/29486
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011