GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Mathematical Sciences / Institutionen för matematiska vetenskaper >
Kandidatuppsatser >

Hur mycket släkt är släktingar? En studie i den genetiska likhetens variation.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29461

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29461_1.pdf617KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hur mycket släkt är släktingar? En studie i den genetiska likhetens variation.
Authors: Emanuelsson, Vanessa
Petersson, Ida
Svensson, Oskar
Issue Date: 26-Jun-2012
Degree: Student essay
Abstract: När en recessiv sjukdom studeras i en släkt används jämförelser av familjemedlemmarnas arvsmassa. Med hjälp av datorsimuleringar som utgår från modellering av arvsf örloppet kan information erhållas om hur mycket arvsmassa individerna har gemensamt. Denna information kan vara till nytta vid en fysisk kartläggning av individernas genom. I detta projekt har ett Java-program konstruerats som på ett verklighetsnära sätt modellerar arvsförloppet. Tillsammans med Java-programmet har ett mer teore... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29461
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011