GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Design and Crafts / Högskolan för design och konsthantverk (HDK) (-jun 2012) >
Masteruppsatser HDK (-jun 2012) >

Rytm


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29449

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29449_1.pdf1231KbAdobe PDF
View/Open
Title: Rytm
Authors: Falck, Kristina
Issue Date: 25-Jun-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: KHM Keramikkonst 2012
Abstract: Tidigare har jag inspirerats mycket av den keramiska formhistorien och den gällande smaken då. Tänkte på vad jag gör nu och att de geometriska formerna är dagens arkitektur och vår urbana formhistoria. Former som finns i vår stad. Och genom att finnas här har de format och präglat mig på olika sätt. Tänker att allt det geometriska är människans verk, att det organiska är naturen. Och att de formmässigt kompletterar varandra. I min formvärld är det geometriska hus och vägar, även sjöarna är rund... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29449
Appears in Collections:Masteruppsatser HDK (-jun 2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011