GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Hur dokumenterar sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning patientens avföring och mag/tarmstatus? – Hur stort är ett stort A? Del II.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29434

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29434_1.pdf489KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hur dokumenterar sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning patientens avföring och mag/tarmstatus? – Hur stort är ett stort A? Del II.
Other Titles: How does nurses’ documentate patient’s feces and gastrointestinal status in an intensive care unit? Part II.
Authors: Håkansson, Elin
Sandberg, Louise
Issue Date: 21-Jun-2012
Degree: Student essay
Keywords: Assessment
Constipation
Diarrhea
Documentation
Gastrointestinal complications
Abstract: Introduktion: Problematiken kring mag/tarmkanalen blir ofta förbisedd och ges lägre prioritet hos patienter inom intensivvården på grund av den högteknologiska miljön och då det i första hand handlar om att hålla patienten vid liv. Flera studier har visat på hur införandet av standardiserade dokument för bedömning av avföring förbättrat för patienter inom intensivvården. Vi vill nu undersöka om införandet av mag/tarmschema inte bara gör sjuksköterskor mer observanta på patienters mag/tarmproblem... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29434
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011