GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Upplevelsen av att vårdas på flerbäddssal på en intensivvårdsavdelning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29433

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29433_1.pdf212KbAdobe PDF
View/Open
Title: Upplevelsen av att vårdas på flerbäddssal på en intensivvårdsavdelning
Other Titles: Experiences of being cared for in a multiple-occupancy room in the ICU
Authors: Sikiric, Mina
Ljungberg, Emma
Issue Date: 21-Jun-2012
Degree: Student essay
Keywords: flerbäddssal
intensivvård
patient
upplevelse
Abstract: Introduktion: Utvecklingen och forskning om hur nya intensivvårdsavdelningar skall utformas är en pågående process. Möjligheterna till att vårdas på enkelsal på en intensivvårdsavdelning i Sverige är begränsade. Det innebär att svårt sjuka patienter vårdas på samma sal mycket nära varandra med endast en skärm eller ett draperi emellan. Syfte: Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av att vårdas på flerbäddssal på en intensivvårdsavdelning. Metod: Data insamlades genom djupint... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29433
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011