GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Economics / Institutionen för nationalekonomi med statistik >
Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik >

Jobba mindre - släpp ut mindre? En studie om en arbetstidsförkortnings inverkan på växthusgasutsläppen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29405

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29405_1.pdf1198KbAdobe PDF
View/Open
Title: Jobba mindre - släpp ut mindre? En studie om en arbetstidsförkortnings inverkan på växthusgasutsläppen
Authors: Karhapää, Heli
Syed, Sabina
Issue Date: 19-Jun-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Nationalekonomisk inriktning
2012:18
Keywords: arbetstidsförkortning, överenskommen arbetstid, faktisk arbetstid, växthusgasutsläpp, svensk konsumtion, inkomstelasticiteter
Abstract: Med växande miljöproblem och ökande växthusgasutsläpp hörs röster från miljörörelsen som pekar på att arbetstidsförkortning kan vara ett sätt att minska miljöbelastningen. I riksdagen finns också partier som vill minska arbetstiden. Denna uppsats studerar denna aktuella fråga, genom att studera hur en sänkning av normalarbetstiden i Sverige skulle kunna påverka de växthusgasutsläpp som är orsakad av svensk konsumtion. Vi utgår ifrån en sänkning av normalarbetstiden och beräknar hur den påverka... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29405
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik

 

 

© Göteborgs universitet 2011