GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
PIL-rapporter >

Kursguiden som instruktion och styrdokument


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29380

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29380_2.pdf885KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kursguiden som instruktion och styrdokument
Other Titles: Konstruktioner och bruk av kursguider vid Göteborgs universitet
Authors: Aldrin, Viktor
Issue Date: 19-Jun-2012
Extent: 32
Publication type: report
Publisher: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande
Series/Report no.: PIL-rapporter
04
Keywords: kursguider
kursbeskrivningar
kurs pm
praktiker
kursguidepraktiker
högskolepedagogik
Abstract: Kursguider är en text som finns mellan kursplanens målformuleringar och själva genomförandet av en kurs. Den skrivs om för varje kurstillfälle för att anpassas till datum och specifika examinationsformer. Som undersökningsmaterial är kursguider därmed mycket praktiknära och ger mycket god insyn i hur undervisning är tänkt att ske. Trots detta har ingen tidigare forskning gjorts i Sverige kring detta material, och internationell forskning finns endast i begränsad omfattning kring denna typ av pra... more
Related work: http://www.pil.gu.se/rapporter/
URI: http://hdl.handle.net/2077/29380
Appears in Collections:PIL-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011