GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Bortom inkludering. Meningsfulla relationer, tydliga roller och engagerande aktiviteter ger möjligheten att skapa en skola för alla.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29347

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29347_1.pdf527KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bortom inkludering. Meningsfulla relationer, tydliga roller och engagerande aktiviteter ger möjligheten att skapa en skola för alla.
Authors: Johansson, Hans-Olof
Issue Date: 13-Jun-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT12-IPS-04 SPP600
Keywords: relationer
roller
aktiviteter
utvecklingsekologi
inkludering
en skola för alla
samverkan
samarbete
planering
Abstract: Syftet med studien är att identifiera och beskriva centrala faktorer som har betydelse för att skapa en skola för alla, utifrån ett exempel från en kommun i Mellansverige. 1. Hur skrivs den fram, d.v.s. hur formulerar man sig i de lokala styrdokumenten och hur implementeras en skola för alla? 2. Vad är specialpedagogik i didaktiken som skapar en skola för alla, vilka konkreta arbetssätt använder man sig utav? 3. Hur upplever eleverna att gå i en skola för alla? Studien stödjer sig på e... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29347
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011