GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Att forma en sjuksköterska. En diskursanalys av Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29336

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29336_1.pdf819KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att forma en sjuksköterska. En diskursanalys av Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet
Other Titles: To shape a nurse. Discourse analysis of Programme in Nursing at University of Gothenburg
Authors: Donazzan, Claudia
Rittmo, Fanny
Issue Date: 12-Jun-2012
Degree: Student essay
Abstract: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur omvårdnad som huvudområde presenteras i Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet för att fördjupa kunskapen kring diskrepansen som finns mellan den allmänna bilden av sjuksköterskan och sjuksköterskans egentliga roll. För att uppnå detta utfördes en diskursanalys på Sjuksköterskeutbildningen 2012 vilket innebar en analys av en utbildningsplan, fjorton kursplaner och fjorton studiehandledningar. Genom att analysera texterna identifierades... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29336
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011