GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Films / Filmer >

En timmermans teorier om timring


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29309

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29309_1.m4vFilm267011KbMPEG-4 video
View/Open
gupea_2077_29309_2.m4vFilm - extramaterial395117KbMPEG-4 video
View/Open
Title: En timmermans teorier om timring
Issue Date: 2012
Extent: 27 min + 43 min
Publication type: other
Publisher: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
Organization: Länsantikvarieföreningen, Mariestads kommun, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan, Sveriges Hembygdsförbund, Västra Götalandsregionen, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Grevillis Fond och John Hedins Stiftelse
Abstract: Den här filmen handlar om timmermannen Alvar Trogen. Vi får ta del av hans berättelser från sitt yrkesliv, möten med hus och tankar om timringskonsten. I extramaterialet visar Alvar sin samling av knuttyper.
ISBN: 978-91-979382-4-2
Description: En film för Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet. Foto & klippning: Fredrik Caresten. Producent: Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet. Filmen är producerad med stöd från Länstyrelsen på Gotland och Film i Dalarna. Tack till Gagnefs gammelgård, Älvdalens församling och Folkhögskolan Sjövik.
URI: http://hdl.handle.net/2077/29309
Appears in Collections:Films / Filmer

 

 

© Göteborgs universitet 2011