GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Economics / Institutionen för nationalekonomi med statistik >
Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik >

När industrin styr medlen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29294

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29294_1.pdf993KbAdobe PDF
View/Open
Title: När industrin styr medlen
Other Titles: En analys av marknadens beteende under den norska NOx-fonden
Authors: von Bahr, Emelie
Nolander, Carl
Issue Date: 1-Jun-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Nationalekonomisk inriktning
2012:15
Abstract: Med målet att reducera de nationella kväveoxidutsläppen enligt Göteborgsprotokollets bestämmelser införde Norge år 2007 en skatt på 15 NOK per kilo kväveoxidutsläpp. I en reaktion mot denna skatt bildades Næringslivets NOX-fond på initiativ av de industrier som reglerades av skatten. NOX-fonden utgör ett alternativt miljöreglerande styrmedel till en traditionell miljöskatt och den främsta skillnaden är att avgiften för utsläpp betalas tillbaka till de reglerade aktörerna i NOX-fonden. Avgifterna... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29294
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik

 

 

© Göteborgs universitet 2011