GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Magisteruppsatser >

Faderskapets Ändrade Ideal Pappors berättelser om sitt faderskap 1979-2009


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29280

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29280_1.pdf1156KbAdobe PDF
View/Open
Title: Faderskapets Ändrade Ideal Pappors berättelser om sitt faderskap 1979-2009
Authors: Tryggvason, Nina
Issue Date: 25-May-2012
Degree: Student essay
Keywords: Fatherhood/paternity, parenthood, young parents, teenage parents
Abstract: Faderskap är generellt ett outforskat område, inte minst i familjer där en eller båda föräldrarna är tonåring då första barnet föds. Denna uppsats bygger på kvalitativa intervjuer med fäder som för 30 år sedan fick barn tillsammans med en kvinna i tonåren. Studien utgår från en undersökning som gjordes för ca 30 år sedan och som då hade fokus på hur det kunde vara att bli förälder. Sex av de fäder som deltog i den ursprungliga undersökningen har i dagens uppföljande intervjuer fått berätta hur d... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29280
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011