GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Magisteruppsatser >

Ett försök att ta makten Äldre som överklagar avslagna beslut och illustration av verkställighetsprocessen som följer efter bifallen dom


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29277

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29277_1.pdf740KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ett försök att ta makten Äldre som överklagar avslagna beslut och illustration av verkställighetsprocessen som följer efter bifallen dom
Authors: Sigvardsson, Anne-Charlotte
Issue Date: 25-May-2012
Degree: Student essay
Keywords: elderly, appeal, Administrative court, execute (execution of) a court decision, power relations, äldre personer, överklaga, förvaltningsrätt, verkställighet, maktrelationer
Abstract: Det övergripande syftet med denna masteruppsats är att skildra och analysera processen som följer efter det att äldre, över 65 år, överklagat ett avslaget socialnämndsbeslut till förvaltningsrätten. För att besvara syftet har uppsatsen brutits ner i två delsyftet. Det första delsyftet är att undersöka vilka äldre det är som överklagar och om makrofaktorerna ålder, kön och etnicitet påverkar förvaltningsrättens beslut gällande bifall eller avslag av ett överklagande. Det andra delsyftet är att i... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29277
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011