Show simple item record

dc.contributor.authorSvensson, Ann
dc.date.accessioned2012-06-01T11:10:35Z
dc.date.available2012-06-01T11:10:35Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.identifier.isbn978-91-628-8498-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29274
dc.description.abstractDen här avhandlingen utgår ifrån ett professionsorienterat perspektiv på användning av informationssystem. Informationssystem för kunskapsintegrering i professionsorienterade arbetspraktiker innebär en dynamik för styrning och organisation där den professionsorienterade arbetspraktiken och informationssystem kan utvecklas tillsammans. Avhandlingen bygger på studier av två olika professionsorienterade arbetspraktiker, flygplansunderhåll och sjukvård, som båda kan karaktäriseras som tids- och livskritiska. De två professionsorienterade arbetspraktikerna kan härledas till två olika professionstyper. De fyra forskningsfrågorna i denna avhandling är: Vilken betydelse har egenskaper för T- respektive L-professioner för användning av informationssystem? Vilka generella utmaningar kan härledas ur professioners användning av informationssystem? Vilken betydelse har ledning och organisation av T- respektive L-professioner för användning av informationssystem? Hur kan användning av informationssystem organiseras för att möjliggöra kunskapsintegrering i professionsorienterade praktiker? Två fallstudier med etnografiska inslag har genomförts där två olika professionstyper utgör två definierade fall. Inledningsvis var dessa studier av en induktiv och explorativ karaktär, för att sedan bli mer förklarande och i slutskedet också något normerande. Den ena studien gjordes inom flygplansunderhållet vid det svenska flygvapnet, F7 i samverkan med Volvo Aero Corporation. Den andra studien har gjorts inom akutsjukvåren i NU-sjukvården, Västra Götaland. Bidraget i avhandlingen avser att visa att professioners egenskaper har betydelse för tillit, meningsskapande och engagemang både för, och i, användning av informationssystem. Avhandlingen visar behovet av att se strukturer mellan professioner och ledning som avgörande för kunskapsintegrering med informationssystem, där ett nytt integrerat ledarskap föreslås. Detta nya integrerade ledarskap är viktigt för att styra kunskaps¬integrering. Dessutom föreslår avhandlingen en ny ansats för kunskaps-integrering för att överbrygga organiska begränsningar och hinder. Denna ansats kallas uppgörelser. Uppgörelser i professionsorienterade arbetspraktiker är viktiga för att kunna utveckla befintlig och kommande användning av informationssystem samt att integrera informationssystem i det komplexa arbetet så att det kan utföras på ett effektivt sätt med hög kvalitet.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesGothenburg Studies in Informaticssv
dc.relation.ispartofseries45sv
dc.relation.haspartSvensson, A, Lundh Snis, U, Svanberg, P, Svensson, L, 2009, Attitudes to Information Technology Among Healthcare Professions, Proceedings of 17th European Conference on Information Systems (ECIS), Verona, Italysv
dc.relation.haspartSvensson, A, Lundh Snis, U, 2011, Knowledge Integration in Professional Practices: Towards a New Transacting Approach, omarbetad version av följande publikation: Svensson, A, Lundh Snis, U, 2010, Knowledge Integration in Professional Work, Proceedings of Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC), Boston, USsv
dc.relation.haspartSvensson, A, 2012, On Trust and IS Engagement in Professional Work, omarbetad version av följande publikation: Svensson, A, 2010, An Approach for Trust and IS-Engagemnt in Profession-Orientated Work, Proceedings of 16th Americas Conference on Information Systems (AMCIS), Lima, Perusv
dc.relation.haspartSvensson, A, 2011, Professional Knowledge Sharing in Aircraft Maintenance: A New Complex in Dynamics, International Journal of Complexity in Leadership and Management, Vol. 1, No. 4, pp. 322-338sv
dc.relation.haspartSvensson, A, 2012, Belonging to T- or L-profession? About Professional and Organizational Challenges for Knowledge Management, poster and summary in 20th European Conference on Information Systems (ECIS), Barcelona, Spainsv
dc.subjectkunskapsintegreringsv
dc.subjectinformationssystemsv
dc.subjectprofessionersv
dc.subjectprofessionstypersv
dc.titleKunskapsintegrering med informationssystem i professionsorienterade praktikersv
dc.typeText
dc.type.svepDoctoral thesis
dc.gup.mailann.svensson@hv.sesv
dc.type.degreeDoctor of Philosophysv
dc.gup.originGöteborgs universitet. IT-fakultetensv
dc.gup.departmentDepartment of Applied Information Technology ; Institutionen för tillämpad informationsteknologisv
dc.gup.defenceplaceMåndagen den 18 juni 2012, kl 13.15, sal Quark, hus Patricia, campus Lindholmen, Göteborgsv
dc.gup.defencedate2012-06-18
dc.gup.dissdb-fakultetITF


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record