GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Att cementera eller dementera stereotypa könsroller i läromedelstext - En läromedelsanalys med genusperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29272

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29272_1.pdf427KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att cementera eller dementera stereotypa könsroller i läromedelstext - En läromedelsanalys med genusperspektiv
Authors: Therese, Alfredsson
Issue Date: 22-May-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: läromedelsanalys
genus
språkliga attityder
värdeord
grundskolans senare år
Abstract: I denna uppsats görs en läromedelsanalys på tre texter tagna ur tre olika läroböcker i ämnet svenska för årskurs 7-9. I dessa texter analyseras de språkliga och manifesterade attityder som rör kvinnligt och manligt och kommer till uttryck i texterna. Tanken med detta är att se hur läroplanens mål om jämställdhet och respekt för olikheter gestaltas genom dessa attityder. Attityderna i texterna ses som värdeord och knyts till Hirdmans teori om det stereotypa genuskontraktet. Resultatet av u... more
Description: Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hp LSV410, Svenska för blivande lärare, specialisering 2 Ht 2011 Handledare: Anna Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/29272
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011