GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
PIL-rapporter >

1/3-modellen - interaktivt lärande i musikteori


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29247

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29247_2.pdf655KbAdobe PDF
View/Open
Title: 1/3-modellen - interaktivt lärande i musikteori
Authors: Asplind, Björn
Löfdahl, Marcus
Issue Date: 10-May-2012
Extent: 21
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande
Organization: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande
Series/Report no.: PIL-rapport
2012:03
Keywords: blended learning
distansutbildning
musikteori
e-learning
interaktivt lärande
Abstract: Hösten 2011 genomfördes ett pilotprojekt med distansutbildning (Blended Learning) inom det konstnärliga området. Detta tog sig konkret form i en fristående kurs i musikteori på 7,5 högskolepoäng med 12 studentplatser. Målsättningen med projektet var att: • lärare och utbildningsledning bygger upp kunskap och erfarenhet för vidareutveckling av interaktivt lärande såväl för HSMs egna behov som för andra delar av vårt universitet • öka möjligheten till varierade och varierande undervisningsformer... more
Related work: http://www.pil.gu.se/rapporter/
URI: http://hdl.handle.net/2077/29247
Appears in Collections:PIL-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011