GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
PIL-rapporter >

Affärssystemsbaserade företagsspel - som integrerande moment av kurser på ekonom- och logistikprogrammen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29217

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29217_3.pdf2472KbAdobe PDF
View/Open
Title: Affärssystemsbaserade företagsspel - som integrerande moment av kurser på ekonom- och logistikprogrammen
Authors: Klingberg, Jonas
Magnusson, Johan
Issue Date: 20-Jan-2012
Extent: 41
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande
Organization: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)
Series/Report no.: PIL-rapport
2012:01
Keywords: företagsspel
affärssystem
ekonomi
logistik
integration
pedagogik
Abstract: Syftet med det projektet är att vidareutveckla involvering av it-baserade inslag i utbildningen genom användningen av ett affärssystemsbaserat företagsspel (ERPsim). Genom detta ämnar projektet stärka verksamhetsnärheten och den pedagogiska mångfalden inom ekonom- och logistikprogrammen. Användandet av ERPsim på flera delkurser ämnar skapa en tydligare röd tråd mellan olika delkurser på respektive program. Målgrupp för projektet är studenter och lärare på Handelshögskolan samt programledningarna... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29217
Appears in Collections:PIL-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011