GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Masteruppsatser, Offentlig förvaltning >

Värdegrundsskiftning i den svenska politiken. En undersökning om värderingar i svenska politik 1971 - 2011.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29113

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29113_1.pdfH-11388KbAdobe PDF
View/Open
Title: Värdegrundsskiftning i den svenska politiken. En undersökning om värderingar i svenska politik 1971 - 2011.
Authors: Hagström, Frida
Issue Date: 20-Apr-2012
Degree: Student essay
Keywords: Instrumentella/instriniskala värden
Text/diskurs analys
Ordets makt
Budgetpropositioner
URI: http://hdl.handle.net/2077/29113
Appears in Collections:Masteruppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011