GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Masteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Ordförråd och läromedel En studie om ordförråd hos högstadieelever och ord i läromedel


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29107

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29107_1.pdf669KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ordförråd och läromedel En studie om ordförråd hos högstadieelever och ord i läromedel
Authors: Duek, Susanne
Issue Date: 18-Apr-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats, 15 hp
Abstract: Föreliggande arbete är en delstudie i projektet BIGFOT vid Institutet för Svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet. Uppsatsen har skrivits inom ramen för min masterutbildning i Svenska som andraspråk. Studien har främst en kvantitativ ansats men också kvalitativa inslag ingår, och den bygger på två analyser: dels ett frekvensbaserat ordtest som har utförts på fyra olika högstadieskolor i tre städer och dels en frekvensanalys av ord i läromedel. Ordtestet består av 64 testord hämtade från... more
Description: Magisteruppsats, 15 hp inom Magister-/masterprogrammet i Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Vt 2012 Handledare: Sofie Johansson Kokkinakis
URI: http://hdl.handle.net/2077/29107
Appears in Collections:Masteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011