GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Kämpa på! En undersökning av konstruktionen VERBA PÅ med fortsättningsbetydelse


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29105

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29105_1.pdf219KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kämpa på! En undersökning av konstruktionen VERBA PÅ med fortsättningsbetydelse
Authors: Börjesson, Linnéa
Issue Date: 18-Apr-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Specialarbete 15 hp
Keywords: konstruktikon
konstruktionsgrammatik
aktionsart
Abstract: Denna uppsats handlar om konstruktionen VERBA PÅ, där partikeln på anger fortsättningsbetydelse för verbhandlingen. Typiska exempel på konstruktionen återfinns i meningar som Spring på, du är snart framme! eller Vi kämpade på för att bli klara i tid. Syftet med undersökningen är uppdelat i två moment. Det ena är att karaktärisera konstruktionen, främst i fråga om aktionsart. Det andra är att formulera en sk konstruktikonpost, dvs ett beskrivningsschema över konstruktionen så som det skulle... more
Description: Specialarbete 15 hp Svenska språket, Fördjupningskurs SV1301 Ht 2011 Handledare: Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/29105
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011